Báo Tức Alo Nước Trung Mặt Giả Tin - Hàng Alô Úc Danh” “trứ Những Của Quốc

Báo Tức Alo Nước Trung Mặt Giả Tin - Hàng Alô Úc Danh” “trứ Những Của Quốc Báo Tức Alo Nước Trung Mặt Giả Tin - Hàng Alô Úc Danh” “trứ Những Của Quốc
Từ “shanzhai” - có nghĩa là hàng giả, “nhái” - đã trở nên quá phổ biến ở Trung Quốc đến nỗi, vào năm 2008, một công ty bất động sản đã quyết...Những mặt hàng giả “trứ danh” của Trung Quốc - Alô Úc | Báo Alo Úc | Tin Tức Nước Úc | Báo Úc